MİLLİ MÜVƏKKİLLƏR ŞURASININ İL SONUNADƏK PRİORİTETLƏRİ

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının icraedici orqanı olan Milli Müvəkkillər Şurasının cari – 2022-ci ilin 31 dekabr tarixinədək olan prioritet istiqamətləri aşağıdakılar müəyyən olunmuşdur:

 1. Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının Milli Gənclər Proqramının “Səyyahlar” bölməsinin icrasına doğru işləri həyata keçirmək üçün işçi qrupun fəaliyyəti:
  1.1. Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının Milli Gənclər Proqramının “Səyyahlar” bölməsinin icrası məqsədilə təşkilatın bu sahədə fəaliyyət göstərən üzvlərindən ibarət işçi qrupun yaradılması;
  1.2. İşçi qrupunun “Səyyahlar” bölməsinin tamamlanması, o cümlədən icrasına başlaması üçün müvafiq mərhələlərdə işləri – tərcümə, milliləşdirmə, tərtibi həyata keçirməsi.
 2. Vahidləşdirilmiş Təlimçilər Bazasının yaradılması üçün sahəyə məsul olanların bütün prosedurları keçməsi və bazanın ictimaiyyətə təqdim olunması:
  2.1. Modulların strukturunu işləyib hazırlamaq və modullar arasında təkrarlanmanı azaltmaq və tədris materiallarına sərf olunan vaxtın qiymətləndirilməsini həyata keçirmək;
  2.2. Fərdi modulların razılaşdırılmış parametrlərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş ərazidə insanların gələcək təhsilinin təklif olunan həllini həyata keçirmək;
  2.3. VTB-yə daxil olmaq üçün müraciət etmiş şəxslərin (təlimçilərin) müsahibəsini həyata keçirmək, tələbata uyğun olaraq kriteriyalara uyğundursa, bazaya daxil etmək;
  2.4. Tədris materiallarının hazırlanmasında modul ekspertlərinin işini əlaqələndirmək;
 3. Skautinqin tədris yaş qruplarına müvafiq olaraq müraciəıt etmiş şəxslərin daha səmərəli qaydada qeydiyyatı, üzvlük prosesinin aparılması:
  3.1. Mauqli (6-10 yaş) yaş qrupuna daxil olan yaşları əhatə edən müraciətçilərin boş yerlərinin sayı müəyyən edilmiş və elan edilmiş mauqli dəstələrinə yönləndirilməsi və Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının üzvü kimi rəsmiləşdirilməsi prosesinin sadələşdirilməsi və səmərəliləşdirilməsi, “Mauqli Üzvlük Bazası”nın təkmilləşdirilməsi;
  3.2. Skaut (11-13 yaş) yaş qrupuna daxil olan yaşları əhatə edən müraciətçilərin boş yerlərinin sayı müəyyən edilmiş və elan edilmiş skaut dəstələrinə yönləndirilməsi və Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının üzvü kimi rəsmiləşdirilməsi prosesinin sadələşdirilməsi və səmərəliləşdirilməsi, “Mauqli Üzvlük Bazası”nın təkmilləşdirilməsi;
  3.3. Cəngavər (14-17 yaş) yaş qrupuna daxil olan yaşları əhatə edən müraciətçilərin boş yerlərinin sayı müəyyən edilmiş və elan edilmiş cəngavər dəstələrinə yönləndirilməsi və Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının üzvü kimi rəsmiləşdirilməsi prosesinin sadələşdirilməsi və səmərəliləşdirilməsi, “Mauqli Üzvlük Bazası”nın təkmilləşdirilməsi;
  3.4. Səyyah (18-22 yaş) yaş qrupuna daxil olan yaşları əhatə edən müraciətçilərin boş yerlərinin sayı müəyyən edilmiş və elan edilmiş səyyah dəstələrinə yönləndirilməsi və Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının üzvü kimi rəsmiləşdirilməsi prosesinin sadələşdirilməsi və səmərəliləşdirilməsi, “Mauqli Üzvlük Bazası”nın təkmilləşdirilməsi;
 4. Regionlarda skautinqin inkişafı üçün lazımi addımların atılması, vahid idarəetmə, vahid xidmət şəraitinin yaradılması:
  4.1. Skaut hərəkatının təşəkkül tapdığı rayonlarda/şəhərlərdə strukturların ölkə üzrə vahidləşmiş qaydada standart müəyyən edilməsi, müxtəlif sahələr üzrə vəzifələrin təsdiq edilməsi;
  4.2. Rayonlarda/Şəhərlərdə olan skaut icmalarının çətinliklərinin müəyyən edilməsi, analizi;
  4.3. Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının filiallarının – rayonlarda/şəhərlərdə skaut ofislərinin yaradılması üçün müraciətlərin edilməsi;
 5. Yaşı 22-dən yuxarı olan və təşkilata müxtəlif tədbirlər zamanı fayda vermək istəyən, həmçinin hazırki hər hansı struktur pilləsində yer almaq istəməyən üzvlər üçün “Böyükyaşlı könüllülər hovuzu”nun yaradılması;

Ülvi Məmmədov Üzeyir oğlu
Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası
, Milli Müvəkkillər Şurası
Milli Baş Müvəkkil

Related Posts

Milli Müvəkkillər Şurası ilin ilk görüşünü keçirib

Milli Müvəkkillər Şurası ilin ilk görüşünü Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının baş ofisində keçirib. The Council of National Commissioners held the first meeting of the year at the head…

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir