SUB-KOMİTƏLƏR

SUB-KOMİTƏLƏR
MİLLİ GƏNCLƏR PROQRAMI ÜZRƏ SUB-KOMİTƏ
AD VƏ SOYADTELEFONSUB-KOMİTƏDƏ VƏZİFƏSİRƏSMİ ELEKTRON POÇTBAŞLAMA TARİXİ
1ELNUR ARİFZADƏ516656678Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin direktoruelnur.arifzada@scout.az17.01.2023
2ZAMİN MƏMMƏDOVMilli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin Milli Komitədən məsləhətçisizamin.mammadov@scout.az17.01.2023
4GÜLƏR BABAYEVA555360252Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşısalyan@scout.az17.01.2023
8TƏBRİZ HƏSƏNOV513703025Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşıtabriz.hasanov@scout.az17.01.2023
5İRADƏ MÜSEYİBOVA504463200Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, “Skaut” yaş qrupu üzrə məsul şəxsirada.museyibova@scout.az17.01.2023
6SƏDAQƏT ALLAHVERDİYEVA502927010Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, “Cəngavər” yaş qrupu üzrə məsul şəxsisadagat.allahverdiyeva@scout.az17.01.2023
3RUQİYYƏ MƏMMƏDOVA503344050Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, “Səyyah” yaş qrupu üzrə məsul şəxsrugiyya.mammadova@scout.az17.01.2023
7SUQRA CƏFƏROVA775798178Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşı17.01.2023
9SİRUZ ƏLİYEV516013560Milli Gənclər Proqramı üzrə Sub-komitənin əməkdaşısiruz.aliyev@scout.az17.01.2023
BEYNƏLXALQ FƏALİYYƏTLƏR ÜZRƏ SUB-KOMİTƏ
AD VƏ SOYADTELEFONSUB-KOMİTƏDƏ VƏZİFƏSİRƏSMİ ELEKTRON POÇTBAŞLAMA TARİXİ
1FƏRİD SÜLEYMAN503027424Beynəlxalq fəaliyyətlər üzrə Sub-komitənin direktoruinternational@scout.az13.12.2020
2REZİDA RZAYEVA519229465Beynəlxalq fəaliyyətlər üzrə Sub-komitənin direktorurezida.rzayeva@scout.az26.07.2021
3Beynəlxalq fəaliyyətlər üzrə Sub-komitənin Milli Komitədən məsləhətçisi
4İSLAM ŞÜKÜROVBeynəlxalq fəaliyyətlər üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, Tədbirlərin paylaşılması üzrə məsul şəxsislam.shukurov@scout.az13.12.2020
İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ ÜZRƏ SUB-KOMİTƏ
AD VƏ SOYADTELEFONSUB-KOMİTƏDƏ VƏZİFƏSİRƏSMİ ELEKTRON POÇTBAŞLAMA TARİXİ
1DÖNMƏZ HÜSEYİN558042804İctimai Əlaqələr üzrə Sub-komitənin direktoru, Mətbuat katibipr@scout.az
2ÜLKƏR XANLAROVA515092000İctimai Əlaqələr üzrə Sub-komitənin Milli Komitədən məsləhətçisiulkar.khanlarova@scout.az
3XƏQANİ MƏMMƏDOV558042804İctimai Əlaqələr üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, Məsləhətçikhagani.mammadov@scout.az
4İSLAM ŞÜKÜROV709797669İctimai Əlaqələr üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, Qrafik-dizayner, Rəsmi Saytın inzibatçısıislam.shukurov@scout.az
5RAUL ABBASZADƏ702420379İctimai Əlaqələr üzrə Sub-komitənin əməkdaşı, Kontent-menecerraul.abbaszada@scout.az