MİLLİ KOMİTƏ

MİLLİ KOMİTƏ

AD VƏ SOYADVƏZİFƏELEKTRON POÇT
1İLYAS İSMAYILLIMİLLİ KOMİTƏNİN SƏDRİpresident@scout.az
2ÜLKƏR XANLAROVAMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜulkar.khanlarova@scout.az
3SƏRXAN HACIYEVMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜ sarkhan.hajiyev@scout.az
4ZAMİN MƏMMƏDOVMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜ zamin.mamadov@scout.az
5QOŞQAR QURBANOVMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜ goshgar.gurbanov@scout.az
6EMİN BABAYEVMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜ emin.babayev@scout.az
7ORUCƏLİ ABBASZADƏMİLLİ KOMİTƏNİN ÜZVÜ orujali.abbaszada@scout.az