KARGÜZARLIQ – ESD

AZƏRBAYCAN SKAUTLAR ASSOSİASİYASININ ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİ SİSTEMİ

Sənədin adıƏlavə etməkKitab
1Əmrlərin elektron qeydə alınması əlavə et kitab
2Göndərilən məktubların elektron qeydiyyatıəlavə etkitab
3Daxil olan məktubların elektron qeydiyyatıəlavə etkitab
4Liderlərin illik sertifikasiyası bazası
5Dəstələrin lisenziyalaşdırılması bazası
6Sənəd tələbi alt sistemibaza
7
8
ELEKTRON BAZALAR
Elektron bazalarLink
1Skaut liderlərin qeydiyyat bazasıDaxil ol
2Müvəkkillər bazasıDaxil ol
3İnteqrasiya olunmuş qeydiyyatların bazası (KÖHNƏ QAYDA)Daxil ol
4Skaut olmaq üçün müraciət edən
şəxslərin bazası (KÖHNƏ QAYDA)
Daxil ol
5Skaut Təkmilləşdirmə Məktəbinin bazasıDaxil ol
6Üzvlüklərin Qeydiyyatı Sistemi (YENİ QAYDA)Daxil ol
7MİLLİ TƏLİM PROQRAMI (MTP) – ReyestrDaxil ol
8
9
10