TƏLİMÇİLƏR BAZASI

TƏLİMÇİLƏR BAZASINA MÜRACİƏT ANKETİ:

Azərbaycan Skautlar Assosaisiyasının Milli Gənclər Proqramı və Milli Təlim Proqramı çərçivəsində tədris, fəaliyyət sahələri üzrə təlim kurslarından keçmiş bütün təlim keçmiş təlimçilər və sertifikatlı müdavimlərin məlumat bazası – Vahidləşdirilmiş Təlimçilər Bazası (VTB) yaradılmışdır: https://scout.az/telimchiler-bazasi. Verilənlər bazası ASA daxili fəaliyyətlərdə və digər müvafiq maraqlı tərəflərə təlim keçirən təlimçi axtarmağa və ya müdavimin əldə edilmiş ixtisas və sertifikatlarını yoxlamağa kömək edir. Ən yaxşı sertifikatlı mütəxəssislərin reyestri kimi verilənlər bazası həm də skaut hərəkatında ekspertlərin ixtisaslarının qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün istinad alətinə çevrilmişdir.

Verilənlər bazası – VTB-nin məqsədləri üçün kurslar, onların iştirakçıları və təlimçilər haqqında vacib məlumatları toplamaq üçün məlumat mənbəyi kimi istifadə edilmişdir. Bütün məlumatlar Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Aktı əsasında toplanıb. Məlumatlar əsasən istifadəçilərin özlərindən (təlimçilərdən) qeydiyyatdan keçdikdən sonra toplanmışdır.

VTB çərçivəsində hazırlanmış təlim proqramlarını həyata keçirən təlimçilərin təhsilini və peşəkar inkişafını asanlaşdırmaq üçün daimi təlimçilər şəbəkəsi yaradılmışdır. Şəbəkə təcrübə və bilik mübadiləsi, təlimçilərin təliminə yeni yanaşmaların müzakirəsi və ən yaxşı təcrübə mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayır. Bu həmçinin onların praktiki təcrübəsinə əsaslanaraq, təlim materiallarının peşəkar inkişafı və təkmilləşdirilməsi, habelə müntəzəm olaraq təlimlərin keçirilməsi üçün ideyalar, materiallar və imkanlar təqdim edir. Tədris prosesinin birinci mərhələsindən əvvəl təlimçilər ilkin hazırlıqdan keçir və tədris materialları ilə tanış olur, təlimin pedaqoji konsepsiyası və metodologiyası, eləcə də təlimçilərin təlimi nəticəsində əldə edilmiş səriştələrin qiymətləndirilməsi geniş şəkildə izah edilir.

Təhsilin birinci raundundan əvvəl təlimçilər ilkin təlimdən keçmiş və tədris materialları, təhsilin pedaqoji konsepsiyası və metodologiyası, habelə təlimçilərin təlimi nəticəsində əldə edilmiş səriştələrin qiymətləndirilməsi ilə tanış olurlar. Təlimçilər həmçinin yekun proqram strukturunun redaktə edilməsində, eləcə də təlim prosesinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının hazırlanmasında iştirak edirlər. Təlimçilər və təlimçi olmaq üçün namizədlər barədə məlumatların vahid və elektron məlumat bazasında sistemləşdirilməsi VTB-nin əsas məqsədidir.

Təlimçilərin mövzu ətrafında hazırlığı ASA-nın və ya daha öncə iştirak etdikləri kurs və ya təlimçilər üçün təlim proqramlarında təmin edilə bilər. Sonradan təlimçilərin qəbulu müvafiq proqram ekspertlərinin məsuliyyətidir. Proqram ekspertləri aşağıdakı əsas vəzifə və səlahiyyətləri öz üzərinə götürərək hər bir proqramın əsas təminatçısı olmalıdırlar:

 • modulların strukturunu işləyib hazırlamaq və modullar arasında təkrarlanmanı azaltmaq və tədris materiallarına sərf olunan vaxtın qiymətləndirilməsini həyata keçirmək;
 • fərdi modulların razılaşdırılmış parametrlərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş ərazidə insanların gələcək təhsilinin təklif olunan həllini həyata keçirmək;
 • VTB-yə daxil olmaq üçün müraciət etmiş şəxslərin (təlimçilərin) müsahibəsini həyata keçirmək, tələbata uyğun olaraq kriteriyalara uyğundursa, bazaya daxil etmək;
 • tədris materiallarının hazırlanmasında modul ekspertlərinin işini əlaqələndirmək;

Vahidləşdirilmiş Təlimçilər Bazasına daxil olan təlimçilərin aşağıdakı öhdəlikləri vardır:

 • Təlimçi kimi dəvət üçün bazada aşağıdakı məlumatlarının dərcinə icazə vermək:
  1. Ad və soyad;
  2. Keçdiyi təlimin mövzusu;
  3. Fəaliyyətə başladığı tarix:  
  4. Əlaqə nömrəsi:        
  5. Elektron poçt ünvanı:
  6. Bazanın benefisiarı olduqda onlardan tələb olunan müəyyən hesabatları VTB-nin rəhbərinə (müvafiq olaraq ASA-nın Milli Təlim üzrə Müvəkkilinə) təqdim etmək.

TƏLİMÇİLƏR BAZASI:

Ad və soyadTəlim mövzusuBu tarixdən
fəaliyyət göstərir:
Əlaqə
nömrəsi:
Elektron poçt
ünvanı:
Dərəcə
1Ülvi MəmmədovKomanda quruculuğu15/12/20170705022391ulvi.mammadov@scout.azBirinci
2
3
4
5
6
7
8
9
10