DƏSTƏLƏR

BAZADƏSTƏNİN ADIYAŞ QRUPUQRUPRAYON/ŞƏHƏR
1KİRPİLƏR MAUQLİKİRPİLƏRMAUQLİQAFQAZNƏRİMANOV
2GÜNƏŞ SKAUTGÜNƏŞSKAUTQAFQAZNƏRİMANOV
3MUSTANQLAR CƏNGAVƏRMUSTANQLARCƏNGAVƏRQAFQAZNƏRİMANOV
4QAYA SƏYYAHQAYASƏYYAHQAFQAZNƏRİMANOV
5ABŞERON SƏYYAHABŞERONSƏYYAHYARIMADANƏSİMİ
6DOSTLUQ MAUQLİDOSTLUQMAUQLİŞAHDİLİQARADAĞ
7KƏPƏZ SKAUTKƏPƏZSKAUTŞAHDİLİQARADAĞ
8ATLAS CƏNGAVƏRATLASCƏNGAVƏRŞAHDİLİQARADAĞ
9DÜBƏNDİ SƏYYAHDÜBƏNDİSƏYYAHŞAHDİLİQARADAĞ
10SİMURQ MAUQLİSİMURQMAUQLİASATİFSURAXANI
11AY-PARA SKAUTAY-PARASKAUTASATİFSURAXANI
12AY-ULDUZ CƏNGAVƏRAY-ULDUZCƏNGAVƏRASATİFSURAXANI
13ANKA SƏYYAHANKASƏYYAHASATİFSURAXANI
14BAGİRA MAUQLİBAGİRAMAUQLİPOLARİSXƏTAİ
15QARTALLAR SKAUTQARTALLARSKAUTPOLARİSXƏTAİ
16LEO CƏNGAVƏRLEOCƏNGAVƏRPOLARİSXƏTAİ
17SİNA SƏYYAHSİNASƏYYAHPOLARİSXƏTAİ
18ŞƏMS MAUQLİŞƏMSMAUQLİQUBEKBALAKƏN
19ALAZAN SKAUTALAZANSKAUTQUBEKBALAKƏN
20FİLİZÇAY CƏNGAVƏRFİLİZÇAYCƏNGAVƏRQUBEKBALAKƏN
21ŞİRİN DƏCƏLLƏR MAUQLİŞİRİN DƏCƏLLƏRMAUQLİMÜBARİZLƏRBİLƏSUVAR
22MUĞAN SKAUTMUĞANSKAUTMÜBARİZLƏRBİLƏSUVAR
23ŞƏHRİYAR CƏNGAVƏRŞƏHRİYARCƏNGAVƏRMÜBARİZLƏRBİLƏSUVAR
24XUDAFƏRİN SKAUTXUDAFƏRİNSKAUTCƏBRAYILCƏBRAYIL
25TURAN CƏNGAVƏRTURANCƏNGAVƏRCƏNUBCƏLİLABAD
26QIZILBAŞ SKAUTQIZILBAŞSKAUTXUDAFƏRİNFÜZULİ
27MUROV QARTALLARI CƏNGAVƏRMUROV QARTALLARICƏNGAVƏRNİZAMİGƏNCƏ
28XƏMSƏ SƏYYAHXƏMSƏSƏYYAHNİZAMİGƏNCƏ
29BARANBAT CƏNGAVƏRBARANBATCƏNGAVƏRGÜLÜSTANGORANBOY
30NUR SƏYYAHNURSƏYYAHDƏNİZMİNGƏÇEVİR
31VİKİNQLƏR CƏNGAVƏRVİKİNQLƏRCƏNGAVƏRDƏNİZMİNGƏÇEVİR
32CIRTDAN MAUQLİCIRTDANMAUQLİULUBAŞQAX
33KÜRMÜK SKAUTKÜRMÜKSKAUTULUBAŞQAX
34CAVANŞİRLƏR CƏNGAVƏRCAVANŞİRLƏRCƏNGAVƏRULUBAŞQAX
35XARIBÜLBÜL SKAUTXARIBÜLBÜLSKAUTAKKUŞASALYAN
36NUXA CƏNGAVƏRNUXACƏNGAVƏRÇƏLƏBİ XANŞƏKİ
37QALAKTİKA SKAUTQALAKTİKASKAUTÇƏNLİBELŞƏMKİR
38ANNANFELD CƏNGAVƏRANNENFELDCƏNGAVƏRÇƏNLİBELŞƏMKİR
39OZAN SKAUTOZANSKAUTVƏTƏNTOVUZ
40ŞAHDAĞ MAUQLİŞAHDAĞMAUQLİBABADAĞQUBA
41DAĞ SKAUTDAĞSKAUTBABADAĞQUBA
42CƏSURLAR CƏNGAVƏRCƏSURLARCƏNGAVƏRBABADAĞQUBA
43BOZQURDLAR SKAUTBOZQURDLARSKAUTALBANXAÇMAZ
44KAKTUS CƏNGAVƏRKAKTUSCƏNGAVƏRALBANXAÇMAZ
45XƏZƏR SKAUTXƏZƏRSKAUTÇİNARXAÇMAZ
46GƏNCLİK CƏNGAVƏRGƏNCLİKCƏNGAVƏRÇİNARXAÇMAZ
47SİRİUS CƏNGAVƏRSİRİUSCƏNGAVƏRANA KÜRYEVLAX