Skautlar daima hazırdır!

Association of Scouts of Azerbaijan (Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası) was founded on 11th of October 1997, when Namik Jafarov, the former president of association gathered the first members of the new movement and pitched the first scout camp in Nabran (Northern region of Azerbaijan).

Current president of the Association of Scouts of Azerbaijan is Ilyas Ismayilli. August 2007 was the Centenary Celebration for all the Scouts round the world. Scout movement, first Founded by Lord Baden Powell in 1907, played the great and irreplaceable role in the history of 20th century. Just for 100 years the Movement has gathered more than 28 million scouts, girls and boys.

The great contribution of scouting is the will and motivation of young people for harmonious world, respect to traditions, customs and religions of other nations, love to people and society and your country, tolerance, intelligence, life skills, developing young people to become a responsible citizens and respected personalities.

Association of Scouts of Azerbaijan plays a great role in educating new generation of young people in democratic Azerbaijan. Founded on 11th of October 1997, national Association for the short period of time managed to establish its headquarter office in capital Baku, launched and implemented number of major projects, international camps, and attracted more and more members.

Today, there are more than 1,750 members from 16 regions in the country. Its active promotion and development of Scouting in Azerbaijan, has led to the significant growth of Scouting in Baku and its neighbouring regions, resulting not only in more members but also new partners.

Hence, on 20th August 2000 ASA was invited to join WOSM (World Organization of Scout Movement) and became a key player in Eurasia Scout Region of WOSM. Today, there are more than 1400 members in organization from all over Azerbaijan. ASA became a member of National Assembly of Youth Organizations of the Republic of Azerbaijan (NAYORA).

During 2014 – 2017, The Association has delivered over 210 local Scout projects and events to date, organises yearly programmes and annual summer camps for its members, and regularly represents Azerbaijani Scouting at Regional and World level events.

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası 11 Oktyabr 1997-ci il tarixində təsis olunmuşdur. Əsas məqsədi – gənclərin tərbiyə olunmasına, vətənpərvər, kamil və layiqli Azərbaycan vətəndaşlarının formalaşdırılmasına kömək göstərməkdir.

2000-ci il avqust ayının 20-də Ümumdünya Skaut Hərəkatı Təşkilatına tam hüquqlu üzv qəbul edilmişdir.Skaut hərəkatı ilk dəfə 1907-ci ildə Böyük Britaniyada Lord Baden Pauell tərəfindən yaradılmışdır. Hal-hazırda 217 dünya ölkəsindən təxmini 40 milyon uşaq, yeniyetmə və gənc onun sıralarında birləşərək, “Hər gün xeyirxah iş görək” devizi altında fəaliyyət göstərirlər.

Yarandığı dövrdən indiyədək planetimizin 300 milyondan çox sakini skaut hərəkatının üzvü olmuşdur.

Skautların yaş dərəcələri

1. Mauqli Skautlar- 6-10 yaş

2. Skautlar 11-13 yaş

3. Cəngavər Skautlar 14-17 yaş

4. Səyyah Skautlar 18-22 yaş

Azərbaycan Skautlarının andı:

“And içirəm öz şərəfimə məndən asılı hər bir şeyi edəcəyəm ki, Allah və Azərbaycan qarşısında olan borcumu yerinə yetirim, hər vaxt başqalarına kömək edim, skaut qanunlarına tabe olum.”