Tədbirdə iştirakla bağlı icazə istəyi sənədi

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının Milli Müvəkkillər Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin sənəd tələbinin səmərəli təşkili və optimizasiyası ilə bağlı üzvlər üçün yaradılmış “Sənəd tələbi” adlı alt-sisteminə xoş gəlmisiniz!

TƏDBİRDƏ İŞTİRAKLA BAĞLI İCAZƏ İSTƏYİ (#26)

Sənəd tələb forması (tədbirdə iştirakla bağlı icazə istəyi)

Bu forma Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının hər hansı bir departamentindən üzvlər üçün zəruri sənədlər tələb olunursa, sorğu vermək üçündür.


TƏDBİRLƏ BAĞLI İCAZƏ İSTƏYİ SƏNƏDİ ÜÇÜN DETALLAR

İnformasiyaları Azərbaycan dilinin yazı normalarına uyğun daxil edin.


Əgər təhsil qurumuna veriləcəksə, aşağıdakı məlumatları tam daxil edin:


Əgər iş yerinə veriləcəksə, aşağıdakı məlumatları tam daxil edin: